Dita Ndërkombëtare e Gjuhes Amtare

Autori: Mesuesi

2020-02-21"Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare" është shpallur nga Konferenca e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe UNESCO që  në muajin nëntor të vitit 1999.

“Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare” është festuar çdo vit që nga shkurti i vitit 2000 për të promovuar diversitetin gjuhësor dhe kulturor dhe shumëgjuhësinë. Kjo datë ka marrë shkas nga demonstratat ...

Lexo me shume

Analiza vjetore e shkollës

Autori: mesuesi

2020-06-10Për vitin shkollor 2019-2020 janë projektuar një sërë strategjish për realizimin e planit vjetor të shkollës, harmonizuar kjo me prioritetet thelbësore të synimit të arsimit e mbështetur në kornizën ligjore që lejojnë Aktet normative dhe LAPU-ja.

 

Vizioni i shkollës

Model i bazuar në aktorët e ndryshimit duke përfshirë zhvillimin,...

Lexo me shume

Si të ndërtojmë planin afatmesëm?

Autori: mesuesi

2020-06-16Plani afatmesëm i shkolles (model)

 

Filozofia e Planit Afatmesëm Shkollor, çelës i artë për nxënie të qëllimshme e të qendrueshme.

 

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS 2015  - 2019
 

Mësuesit, prindërit, bashkëpunëtorët që kanë kontribuar drejtpërdrejt për të mundësuar hartimin e PASH-it:

Ekipi  ...

Lexo me shume